Tudományos program

Az elhangzó előadások kiemelten foglalkoznak a gyógyszeripari, környezetvédelmi, biokémiai, klinikai, biotechnológiai, farmakológiai, élelmiszeranalitikai és bűnügyi elválasztástechnikai témákkal. Az előadások tervezett időtartama 15−30 perc diszkusszióval együtt.

A poszterbemutatók lehetőséget biztosítanak az egyes részterületek eredményeinek prezentációjára és részletes megvitatására. Kérjük a szerzőket, hogy a poszterdiszkusszió megadott időtartama alatt szíveskedjenek a poszterüknél tartózkodni.

A poszterek elkészítése során kérjük figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló terület 120 cm magas x 90 cm széles.

Végleges program

Kérjük kattintson ide a program pdf. változatának megtekintéséhez>>

SZERDA, 2018. november 7.

13.00-   Regisztráció
Helyszín:   Agora terem
Elnök: Janáky Tamás
15.00-16:30 RT-1 Elválasztástechnikai alkalmazások az élelmiszeripar és élelmiszertudomány világából
Abrankó László
Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Alkalmazott Kémia Tanszék, Budapest
16:30-17.00   Kávészünet
17.00-18.30 RT-2 Mi lehet az és mennyi van belőle? Hogyan válaszolhatunk ezekre a kérdésekre a tömegspektrometria segítségével
Szabó Pál
MTA TTK, Műszercentrum, Budapest
18:30-19:00   Kerekasztal-beszélgetés, diszkusszió
19:30-   Vacsora
 

CSÜTÖRTÖK, 2018. november 8.

9:00-   Regisztráció
11.00-11:30  

Ünnepélyes megnyitó és Prizma-díj átadása

Dr. Gazdag Mária
Az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 elnöke

Prof. Felinger Attila
A Magyar Elválasztástudományi Társaság elnöke

Dr. Drahos László
Az MTA Elválasztástudományi Munkabizottság elnöke

Nyiredyné Dr. Mikita Klára
A Nyiredy család képviseletében

Elnök: Felinger Attila
11:30-11:55 E-1 Fehérjék adszorpciója polidimetilsziloxán felületre: analitikai lehetőségek
Gáspár Attila, Kecskeméti Ádám, Nagy Cynthia
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen
11:55-12:20 E-2 Lipopoliszacharidok vizsgálatának bioanalitikai módszerei
Kilár Anikó1, Sándor Viktor1, Dörnyei Ágnes2, Makszin Lilla1, Deutsch-Nagy Laura1, Kilár Ferenc1,2, Kocsis Béla3
1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar,  Bioanalitikai Intézet, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék és Szentágothai János Kutatóközpont, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs
12:20-12:45 E-3 Janus-arcú lipid-A molekulák HPLC-MS/MS azonosítása
Sándor Viktor1, Dörnyei Ágnes2, Kilár Anikó1, Kocsis Béla3, Kilár Ferenc1,2
1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar,  Bioanalitikai Intézet, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék és Szentágothai Kutató Központ, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs
12:45-14:15   Ebéd
Elnök: Gáspár Attila
14:15-14:40 E-4 Az emberi könny fehérjeprofiljának minőségi és mennyiségi feltérképezése
Bruszel Bella, Szabó Zoltán és Janáky Tamás
Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet, Szeged
14:40-15:05 E-5 Tömegspektrometriával kapcsolt kapilláris elektroforézis (CE-MS) alkalmazása peptidek, szacharidok elválasztására
Kecskeméti Ádám, Gáspár Attila
Debreceni Tudományegyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Debrecen
15:05-15:30 E-6 Aflatoxinok elválasztása centrifugális megoszlásos kromatográfiával
Endre Gábor1,2, Hegedüs Zsófia1,2, Varga Mónika1, Vágvölgyi Csaba1, Szekeres András1
1 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Doktori Iskola, Szeged
15:30-15:55 E-7 Integrált folyadék-folyadék kromatográfiás üzem
Lorántfy László, Bakonyi Dávid, Németh László
RotaChrom Technológiai Kft, Dabas
15:55-16:20 E-8 A Kováts-index 60 éve
Tarján Géza
Budapest
16:20-16:35 E-9 Cégelőadás: Acquity UPLC PLUS: Az új generáció
Gali Attila
Waters Kft., Budapest
16:35-18.00   Kávészünet, poszterbemutató és kiállítás
16:35-18:00   POSZTERBEMUTATÓ I.
P1 – P45
19:00-20:00   Sanzonest – Bardóczy Attila
20:00-24:00   Borkóstolóval egybekötött Gálavacsora
23:00-   Karaoke party a Kromat Kft. szervezésében
 

PÉNTEK, 2018. november 9.

Elnök: Péter Antal
9:00-9:25 E-10 Királis szelektorok alkalmazási lehetőségei enantiomerek elválasztására a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában
Ilisz István, Bajtai Attila, Péter Antal
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszeranalitikai Intézet, Szeged
9:25-9:50 E-11 Királis HPLC kolonnák szokatlan alkalmazási lehetőségei
Németh Gábor
Egis Gyógyszergyár Zrt., Hatóanyagfejlesztési Főosztály, Budapest
9:50-10:15 E-12 Kromatográfiás megoldások az anyatejcukrok analitikai jellemzésére
Béni Szabolcs, Csernák Orsolya, Balogh Réka, Rácz Barbara, Alberti Ágnes
Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest
10:15-10:40 E-13 Alkaloid alapú királis, ikerionos HPLC-állófázis retenciós mechanizmusainak vizsgálata
Bacskay Ivett1,2, Kulágin Renáta2, Wolfgang Lindner3, Felinger Attila1,2,4
1 MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék és Szentágothai Kutató Központ, Pécs
3 Institute of Analytical Chemistry, University of Vienna, Vienna, Austria
4 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet, Pécs
10:40-10 55 E-14 Cégelőadás: A hármas kvadrupol és a Q Exactive Orbitrap rendszerek összehasonlítása a mennyiségi meghatározás szempontjából.
Novák Márton
Unicam Magyarország Kft., Budapest
10:55-11:30   Kávészünet és kiállítás
Elnök: Janáky Tamás
11:30-11:55 E-15 Ütközési energia hatása a tandem tömegspektrometria alapú proteomikai kísérletekre
Révész Ágnes1, Rokob Tibor András2, Dany Jeanne Dit Fouque3, Turiák Lilla1, Antony Memboeuf3, Vékey Károly1, Drahos László1
1 MTA TTK, MS Proteomika Kutatócsoport, Budapest
2 MTA TTK, Elméleti Kémiai Kutatócsoport, Budapest
3 UMR CNRS 6521, Université de Bretagne Occidentale, Brest Cedex, France
11:55-12:20 E-16 Reprodukálás és kvantitatív mérések a proteomikában
Vékey Károly1, Turiák Lilla1, Ács András1, Ludányi Krisztina2, Gömöry Ágnes1, Grammatico Vitalba1, Drahos, László1
1 MTA Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet, Budapest
12:20-12:45 E-17 Dúsítási módszer komplex fehérjekeverék glikozilációs mintázatának meghatározására
Turiák Lilla, Sugár Simon, Ács András, Gömöry Ágnes, Vékey Károly, Drahos László
MTA TTK MS Proteomika Kutatócsoport, Budapest
12:45-13:10 E-18 Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokból kioldódó vegyületek azonosítása gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás módszerekkel
Kirchkeszner Csaba1, Petrovics Noémi1, Szabó Bálint Sámuel1, Nyiri Zoltán1,2, Eke Zsuzsanna1,3
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elválasztástechnikai Kutatók és Oktató Laboratórium, Budapest
2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
3 Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ (WIREC), Budapest
13:10-14:40   Ebéd
Elnök: Babják Mónika
14:40-15:05 E-19 C18-as állófázisok a gyógyszerhatóság és a gyakorlat szemszögéből
Kormány Róbert
Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
15:05-15:30 E-20 Csúcsfelbontás növelésének hardveres és szoftveres lehetőségei
Simon József1,2, Abonyi János3, Fekete Szabolcs4, Horváth Krisztián1
1 Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti tanszék, Veszprém
2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs
3 Pannon Egyetem, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék, Veszprém
4 School of Pharmaceutical Sciences, University of Geneva,  Geneva, Switzerland
15:30-15:55 E-21 A rétegkromatográfia alkalmazása bioaktív természetes vegyületek vizsgálatára
Móricz M. Ágnes1, Gertrud E. Morlock2, Teresa Kowalska3, Béni Szabolcs4, Darcsi András4, Ott G. Péter1
1 MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest
2 Institute of Nutritional Science, Chair of Food Science, and Interdisciplinary Research Center (IFZ), Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany
3 Institute of Chemistry, University of Silesia, Katowice, Poland
4 Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest
15:55-16:20 E-22 Komplex mintakeverékből származó komponensek eredetének meghatározása és vizsgálata alterációs analízissel
Simon József1,2, Rédei Csanád2, Zelenyánszki Dóra2, Felinger Attila2,3
1 Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti tanszék, Veszprém 
2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs
3 MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs
16:20-16:35 E-23 Cégelőadás: Forradalmi újítások a gázkromatográfiában
Imre Béla
Kromat Műszerforgalmazó Kft., Budapest
16:35-18:00   Kávészünet, poszterbemutató és kiállítás
16:35-18:00   POSZTERBEMUTATÓ II.
P1 – P45
20:00-24:00   „Day of Separation Sciences” ünnepi vacsora
     

SZOMBAT, 2018. november 10.

Elnök: Drahos László
9:00-9:25 E-24 Szervetlen és szerves anionok retenciós tulajdonságai makrociklus alapú ion-kromatográfiában
Lukács Diána, Horváth Krisztián, Hajós Péter
Pannon Egyetem, Analitikai Kémia Intézeti Tanszék, Veszprém
9:25-9:50 E-25 Analitikai elválasztások a klinikai diagnosztikai reagens fejlesztés és gyártás támogatásában
Olajos Marcell, Kuruczné Kern Anita
Diagon Kft., Központi Analitikai Laboratórium, Budapest
9:50-10:15 E-26 Ochratoxin-A tartalom változásának vizsgálata a szőlőtől a borig, fehér és vörösbor készítése során
Tóth Szabolcs
, Schillinger Tibor
Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi Intézet, Borászati Kémia és Borászat Tanszék, Eger
10:15-10:25 E-27 Cégelőadás: On-line szuperkritikus extrakció és kromatográfia a Shimadzu Nexera UC készülékkel
Juhász Tamás, Vincze Lajos
Simkon Kft., Budapest
10:25-11:05   Kávészünet és kiállítás
Elnök: Gazdag Mária, Felinger Attila
11:05-11:30 E-28 Az oszloptöltés hatása a gyors folyadékkromatográfiás állófázisok heterogenitására – kísérletek oszlopforgatásos módszerrel
Zelenyánszki Dóra1 Lambert Nándor2, Fabrice Gritti4, Felinger Attila1,2,3
1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs
2 MTA – PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport
3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet
4 Waters Corporation, Milford, USA
11:30-11:55 E-29 van ‘t Hoff – nincs ‘t Hoff
Sepsey Annamária1, Felinger Attila1,2
1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék, Pécs
2 MTA-PTE Molekuláris Kölcsönhatások az Elválasztástudományban Kutatócsoport, Pécs
11:55-12:20 E-30 A formaldehid és analízise
Balla József
B&B Analitika Kft., Érd
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest
12:20-12:30   Poszterdíjak átadása
12:20-12:40   Zárszó

Dr. Gazdag Mária
az Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2018 elnöke

Prof. Felinger Attila
A Magyar Elválasztástudományi Társaság elnöke

12:40-   Ebéd

 

 

POSZTER ELŐADÁSOK

P­-1 HS-GC-MS módszer fejlesztése és validálása tüdőrákos betegek vizelet mintáinak gőzterében lévő benzol, dekán és 2-metil-pentán minőségi és mennyiségi meghatározásához
Bufa Anita1, Gere Dóra2,3, Stefán Dávid2,3, Horváth Orsolya Melinda4, Hegyi Dávid4, Reem Kanaan4, Gyöngyi Zoltán4
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest
3 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest
4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-2 Az effektív szénatomszám változása a gázkromatográfiás kísérleti körülmények függvényében
Mátyási Judit1, Zverger Dorottya1, Balla József2
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2 B&B Analitika Kft., Érd
P-3 Polietilénglikol állófázisú kapilláris kolonnák vizsgálata
Nyerges Gyula1, Mátyási Judit1, Balla József2
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2 B&B Analitika Kft., Érd
P-4 Fokhagyma illóolaj vizsgálata GC-MS technikával
Endre Gábor1,2, Takács István1, Varga Mónika1, Balogh Krisztián3, Mézes Miklós3, Vágvölgyi Csaba1, Szekeres András1
1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
3 Szent István Egyetem, Gödöllő
P-5 A minta és a minta oldószerének kompetitív adszorpciója szuperkritikusfluidum-kromatográfiában
Rédei Csanád1, Felinger Attila1,2,3
1 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Pécs
2 MTA-PTE, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
P-6 Study of Methanol Influence on Reversed Phases in Supercritical Fluid Chromatography
Kazmouz Muhamad Yahia1, Rédei Csanád1, Felinger Attila1,2
1 University of Pécs, Pécs
2 MTA-PTE, Pécs
P-7 A mozgófázis fizikai-kémiai tulajdonságainak meghatározása folyadékkromatográfiás oszlopokban
Farsang Evelin, Horváth Krisztián
Pannon Egyetem, Veszprém
P-8 Folydékkromatográfiás mozgófázis összetétel optimalizálása számítógépes szimulációval
Rácz Norbert1, Kormány Róbert2
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2 Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
P-9 HILIC módszer fejlesztése maltodextrinek folyadékkromatográfiás elválasztására UV detektálás alkalmazásával
Horváth Szabolcs1,Töröcsik Regina1, Szigeti Márton2, Guttman András2, Horváth Krisztián1
1 Pannon Egyetem, Veszprém
2 Pannon Egyetem, Veszprém
P-10 Heparán-szulfát diszacharidok vizsgálata HILIC-WAX kombinált mechanizmusú állófázison
Tóth Gábor1,2, Horváth Viola1,2, Vékey Károly1, Drahos László1, Turiák Lilla1
1 MTA TTK MS, Budapest.
2 BME VBK, Budapest
P-11
nyertes pályázat
Királis elválasztási mechanizmusok vizsgálata poliszacharid és ikerionos állófázisokon
Bajtai Attila1, Lajkó Gyula2, Tanács Dániel1, Szatmári István2, Fülöp Ferenc2, Wolfgang Lindner3, Ilisz István1, Péter Antal1
1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
3 University of Vienna, Vienna, Austria
P-12 Metilezett ciklodextrin-származékok analitikája és analitikai alkalmazása
Benkovics Gábor1, Varga Erzsébet1, Darcsi András2, Béni Szabolcs2, Malanga Milo1, Sohajda Tamás1
1 Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest
2 Semmelweis Egyetem, Budapest
P-13 Királis kromatográfiás mérési módszerek összevetése az elválasztás során kialakuló kölcsönhatások vizsgálata alapján
Horváth Éva1, Rédei Csanád1, Boros Borbála1, Felinger Attila1,2,3
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 MTA-PTE, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-14 Királis állófázisok előélet-függő állapotainak felhasználása új szemléletű módszerfejlesztésben
Horváth Simon1,2, Eke Zsuzsanna2, Németh Gábor1
1 Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
P-15 A pufferek összetételének hatása az elválasztásra királis, ikerionos típusú állófázisokon
Kulágin Renáta1, Bacskay Ivett2, Wolfgang Lindner3, Felinger Attila1,2,4
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 MTA–PTE, Pécs
3 University of Vienna, Vienna, Austria
4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-16
nyertes pályázat
Új, limonén alapú biciklusos aminoalkoholok és aminodiolok elválasztása királis folyadékkromatográfiával és szuperkritikus fluid kromatográfiával
Orosz Tímea1, Bajtai Attila1, Németi Gábor1, Szakonyi Zsolt2, Fülöp Ferenc2, Ilisz István1, Péter Antal1
1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-17 Statisztikusan szubsztituált ciklodextrin származékok szubsztitúciós fokának meghatározása: Gyógyszerkönyvi módszerek vs. egyéb méréstechnikák
Varga Erzsébet1, Benkovics Gábor1, Sohajda Tamás1, Róka Eszter2, Szemán Julianna1
1 Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest
2 Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest
P-18 Az ammónium-acetát alkalmazása a folyadékkromatográfiás gyakorlatban
Kormány Róbert1, Imrik Péter2
1 Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest
2 Gen-Lab Kft., Budapest
P-19 Online- és offline-2D-HPLC/MS technika alkalmazása gyógyszerhatóanyagok tisztaságvizsgálati módszerfejlesztése során
Osztheimer Éva, Varga Katalin, Babják Mónika
Richter Gedeon Nyrt., Budapest
P-20 Development of a precolumn derivatization HPLC method with diode-array detection for the determination of amino sugars in peat and soil humic acids
Góra Róbert, Hutta Milan, Beňo Erik
Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic
P-21 Closantel hatása a lipopoliszacharid bioszintézisére Shigella sonnei törzsekben
Deutsch-Nagy Laura1,2, Urbán Péter2, Kocsis Béla3, Kilár Ferenc1,2
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-22 Bakteriális endotoxinok lipid A régióinak tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározása
Dörnyei Ágnes1, Sándor Viktor2, Kilár Anikó2, Kilár Ferenc1,2, Kocsis Béla3
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-23
nyertes pályázat
A P-glikoprotein ABC-transzporter kvantitatív meghatározása LC-MS/MS módszerrel
Kecskeméti Gábor1, Szabó Zoltán1, Kis Emese2, Molnár Judit2, Janáky Tamás1
1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged
P-24 Újtípusú májperfúziós módszer kísérleti beállítása diklofenák hatóanyag segítségével
Körmöczi Tímea1, Kovács Orsolya2, Aya Dweny1, Reza Samavati3, Gáspár Róbert2, Berkecz Róbert1
1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-25 DNS metilációs szintjének mérésére alkalmas
LC-MS/MS módszer fejlesztése
Németh Krisztina, Imre Tímea, Márta Zoltán, Sütő Péter, Arányi Tamás, Szabó Pál
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
P-26 Mátrix okozta ionelnyomás kiküszöbölése vizeletminták LC-MS/MS vizsgálata esetén
Nyiri Zoltán1,2, Csákó Zsófia1, Szigeti Tamás1
1 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
P-27 Oxitocin érzékeny tömegspektrometriás mérésére alkalmas módszerek kidolgozása és összehasonlítása
Sütő Péter, Imre Tímea, Németh Krisztina, Márta Zoltán, Szabó Pál
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest
P-28 Aminosavak UPLC-MS/MS meghatározása mikrobiológiai mintákban
Tömösi Ferenc1, Raffai Tímea2, Virók Dezső2, Janáky Tamás1
1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
P-29 A déli tőkegombában (Agrocybe cylindracea) felfedezett új antioxidáns alkaloid, a brunnein B diasztereomere
Krüzselyi Dániel1, Ott G. Péter1, Vetter János2, Darcsi András3, Béni Szabolcs3, Zsila Ferenc4, Gömöry Ágnes5, Drahos László5, Móricz M. Ágnes1
1 MTA ATK, Budapest
2 ÁTE, Budapest
3 Semmelweis Egyetem, Budapest
4 MTA TTK, Budapest
5 MTA TTK, Budapest
P-30 Katalitikus hatások vizsgálata fenolok szililezése során
Gyergyószegi Zsófia1, Mörtl Mária2
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gödöllő
P-31 Illékony szerves vegyületek és aldehidek meghatározása általános iskolákban – Az InAirQ projekt
Szabados Máté1*, Nyiri Zoltán1,2, Csákó Zsófia1, Szigeti Tamás1
1 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
P-32 Quorum sensing a környezetben
Kőnig-Péter Anikó, Poór Viktória, Dergez Tímea
Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-33 Műanyag adalékanyagok sorsának vizsgálata kommunális komposztálási kísérlet során
Petrovics Noémi1, Bakó Máté1, Kichkeszner Csaba1, Nyiri Zoltán1,2, Szabó Bálint Sámuel1, Eke Zsuzsanna1,3
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
3 Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ, Budapest
P-34 Primer aromás aminok eltarthatóságának vizsgálata élelmiszer-utánzó modelloldatokban
Szabó Bálint Sámuel1, Kirchkeszner Csaba1, Petrovics Noémi1, Nyiri Zoltán1,2, Eke Zsuzsanna1,3
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
3 Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ, Budapest
P-35 Bolha- és kullancsriasztó termékek hatóanyagainak vizsgálata
Matók Zsanett2, Nyerges Gyula1, Mátyási Judit2, Balla József2
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
2 B&B Analitika Kft., Érd
P-36 Digoxin tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával
Nagy Dávid, Jantyikné Tamás Erika, Gazda Kristóf, Rutterschmid Dóra, Czirók Márton
Rotachrom Technológiai Kft., Dabas
P-37 Anasztorozol tisztítása centrifugális megoszlási kromatográfiával
Rutterschmid Dóra, Jantyikné Tamás Erika, Nagy Dávid, Czirók Márton, Gazda Kristóf
Rotachrom Technológiai Kft., Dabas
P-38 Imidazolium-alapú ionfolyadékok alkalmazása fehérjék elválasztására kapilláris zónaelektroforézis módszerrel
Mező Emerencia1,2, Páger Csilla1,2, Makszin Lilla1,2, Kilár Ferenc1,2,3
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-39 Fehérjék és endotoxinok kölcsönhatásának vizsgálata kapilláris zónaelektroforézissel
Rumi Nóra1, Makszin Lilla1,2, Kilár Ferenc1,2, Kocsis Béla3, Fenyvesiné Páger Csilla1,2
1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
P-40 Nagy fajlagos felületű enzimreaktorok kifejlesztése polidimetilsziloxánból készült mikrocsipekben
Nagy Cynthia, Kecskeméti Ádám, Gáspár Attila
Debreceni Egyetem, Debrecen
P-41 Novel capillary flow LC HRAM MS platform for fast targeted analysis and robust profiling of complex samples
Alexander Boychenko1, Peter Bults2, Martin Ruehl1, Stephan Meding1, Mike Baynham3, Wim Decrop1, Alexander Harder4, Nico van de Merbel2, Rainer Bischoff2, Remco Swart1
1 Thermo Fisher Scientific, Germering, Germany
2 University of Groningen, Groningen, The Netherlands
3 Thermo Fisher Scientific, Runcorn, UK
4 Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany
P-42 Determination of TCA Metabolites by Ion Chromatography HR/AM Mass Spectrometry
Terri T. Christison1, Shen Hu2, Ralf Tautenhahn1, Reiko Kiyonami1, Jeffrey S. Rohrer1
1 Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, USA
2 University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USA
P-43 In-Depth Characterization of Intact Protein Standards Using HRAM Top Down Mass Spectrometry with Multiple MSMS Strategies
Helene Cardasis1, Romain Huguet1, Chris Mullen1, Stephane Houel1, Luca Forneli2, Rosa Viner1, Viktorija Vitkovske1, Shanhua Lin1, Seema Sharma1, Vlad Zabrouskov1, Neil Kelleher2
1 Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, USA
2 Northwestern University, Chicago, IL, USA
P-44 Performance Evaluation of the Q Exactive HF-X Mass Spectrometer
Tabiwang N. Arrey, Eugen Damoc, Erik Couzijn, Jens Grote, Oliver Lange, Christian Thoeing, Kerstin Strupat, Anastassios Giannakopulos, Thomas Moehring, Alexander Harder
Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany
P-45
Polikationos ciklodextrinek, mint potenciális heparin antidótumok
Béni Szabolcs1, Benkovics Gábor2, Malanga Milo2, Varga Erzsébet2, Darcsi András1, Várnai Bianka1, Sohajda Tamás2
1 Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest
2 Cyclolab, Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest